Circuits i components electrònics

Sistema de qualificació

1a. avaluació, pes: 25%

2a. avaluació, pes: 50%

Aplicació: 0%

Laboratori: 25%


Normes d'avaluació