Circuits i components electrònics

Objectius

Desenvolupar eines per l'anàlisi de circuits electrònics lineals. Conèixer els components bàsics utilitzats a l'electrònica. Enfrontar l'alumne amb problemes elementals de disseny. Introducció a circuits electrònics no lineals


Objectius d'aprenentatge