Circuits i components electrònics

Temari

1. Conceptes bàsics dels circuits1.1. Variables de circuits

1.2. Elements d'un circuit i lleis d'interconnexió2. Teoremes de circuits2.1. Connexions bàsiques

2.2. Teorema de superposició

2.3. Circuit equivalent Thevenin i Norton

2.4. Anàlisis per tècniques de reducció de circuits

2.5. Teorema de màxima transferència de potència3. Circuits actius3.1. Definició de circuit actiu

3.2. Fonts controlades

3.3. L'amplificador operacional ideal4. An√°lisis de circuits en el domini temporal4.1. Senyals electròniques bàsiques

4.2. Condensadors i bobines

4.3. Eqivalent serie i paral·lel de condensadors i bobines

4.4 Càrrega i descàrrega de circuits RL i RC. Règim permanent i règim transitori

4.5. Resposta de circuits RL i RC davant d'una excitació5. Regim permanent sinuso√Įdal5.1. Definició de fasor

5.2. Resposta permanent sinuso√Įdal d'un circuit

5.3. Impedància complexa

5.4. Transformador ideal

5.5. Potència

5.6. An√†lisis de circuits amb fonts de diferent freq√ľ√®ncia6. Resposta freq√ľencial6.1. Funció de transferència en R.P.S.

6.2. Definició de la variable s

6.3. Descomposició de H(s) en termes de primer i segon graus

6.4. Representació de Bode7. Anàlisis sistematic de circuits7.1. Anàlisis per tensions de node

7.2. Anàlisis per corrents de malla8. Diodes8.1. Introducció als semiconductors

8.2. Model

8.3. Zones de funcionament

8.4. Diode zener

8.5. Aplicacions9. Transistors9.1. Models de transistors BJT i MOS

9.2. Zones de funcionament

9.3. Aplicacions10. Circuits pràctics d'aplicació10.1. Fonts d'alimentació

10.2. Circuits de detecció i mesura

10.3. Carregador de bateries

10.4. Circuits temporitzadorsLABORATORI 1. Instruments bàsics de laboratori 2. Comprovació dels teoremes de circuits 3. Amplificadors operacionals: Sumador 4. Amplificadors operacionals i circuits RC: Equalitzador 5. Font d'alimentació amb estabilitzador zener 6. Circuits lógics amb transistors