Senyals i sistemes

Sistema de qualificació

1a. avaluació, caràcter examen, pes: 40%

2a. avaluació, caràcter examen, pes: 40%

Laboratori: 20%


Normes d'avaluació