Senyals i sistemes

Objectius

Introduccio al processament de senyals analogics i digitals. Es presenten les eines i conceptes basics que s'utilitzaran en assignatures posteriors pel disseny i analisi de senyals i sistemes d'audio, video i comunicacions, amb independencia de la naturalesa fisica d'aquests.


Objectius d'aprenentatge