Comunicacions analògiques i digitals

Sistema de qualificació

1a. avaluació, caràcter examen, pes: 40%

2a. avaluació, caràcter examen, pes: 50%

Aplicació: 0%

Laboratori: 10% (5 % assistència + 5 % examen lab. final quadrimestre)


Normes d'avaluació