Comunicacions analògiques i digitals

Metodologia docent

classes de teoria

sessions de laboratori de 2 hores a setmanes alternes (realitzacio de programes

Matlab per simular els conceptes vistos a teoria).