Comunicacions analògiques i digitals

Temari

-Introducció a probabilitat i senyals aleatoris en comunicacions -Comunicacions Analògiques -Comunicacions Digitals