Física

Apunts

Tema 1: Corrent continu

    • Tema 1: Corrent continu

Tema 2: Corrent altern

    • Tema 2: Corrent altern

Tema 3: Electrònica i portes lògiques

    • Tema 3: Electr√≤nica i portes l√≤giques

Tema 4: Ones

    • Tema 4: Ones