Negoci electrònic

Sistema de qualificació

Elements d'avaluació:

- NSeg: Nota per la realització de les activitats d'autoaprenentatge i per la participació a classe, a nivell individual.

- NTallerSCM: Nota per la realització i presentació del taller SCM, fet amb grup però amb nota a nivell individual.

- NTallerCRM: Nota per la realització i presentació del taller CRM, fet amb grup però amb nota a nivell individual.

- NProjecteE-Commerce: Nota per la realització i presentació del projecte de tenda electrònica, fet amb grup però amb nota a nivell individual.

- NExamen: Nota de l'examen finalLa Nota Final es calcula així:

NF = 15%*NSeg + 12,5%*NTallerSCM + 12,5%*NTallerCRM + 30%*NProjecteE-Commerce + 30%*NExamenPel que fa a l'avaluaci√≥ de les compet√®ncies gen√®riques de l'assignatura (CG1.2 i CG8.3) es far√† en base a una o diverses activitats i la seva presentaci√≥ en p√ļblic. Les activitats que el professor determinar√† per fer la seva avaluaci√≥ podran ser: el taller SCM, el taller CRM i/o el projecte de tenda electr√≤nica. L'avaluaci√≥ de les activitats escollides tindr√† una nota individual resultant de tres components, que s√≥n: 1) Nota de grup avaluant el contingut; 2) Nota individual centrada en indicadors per avaluar la "CG1.2-Empreneduria i Innovaci√≥"; i 3) Nota individual centrada en indicadors per avaluar la "CG8.3-Actitud Adequada Davant el Treball". Pel cas espec√≠fic de la compet√®ncia C8.3 tamb√© es considerar√† la nota de seguiment de les activitats d'auto-aprenentage i de la participaci√≥ (NSeg).Les notes prendran els valors: A, B, C, D, segons:

> A si la nota està entre 8.5 i 10

> B si la nota està entre 6.5 i 8.4

> C si la nota està entre 5 i 6.4

> D si la nota està entre 0 i 4.9La qualificaci√≥ de ¬Ņno presentat¬Ņ s'atorga quan l'estudiant o estudianta ha participat en un nombre d'actes d'avaluaci√≥ que tenen, en el seu conjunt, un pes no superior al 12,5% de la nota final.


Normes d'avaluació