Negoci electrònic

Temari

Mòdul 1: Negocis Electrònics i Sistemes d'Informació 1.1 La Societat de la informació i el rol dels Sistemes d'Informació en els negocis actualsS'exposa la capacitat transformadora de les Tecnologies de la Informació i les seves conseqüències en els diferents àmbits de la Societat. En aquest context es fa èmfasi en l'encaix entre els negocis electrònics i les noves formes de comunicació, col.laboració i d'associació que permeten les noves TI i la Societat de la Informació que es configura.1.2 Tipus de sistemes d'informació empresarialEs classifiquen els sistemes des de dues perspectives, la funcional i la dels usuaris. També es tracta la interrelació dels sistemes1.3 Sistemes empresarials integralsEs descriuen les aplicacions empresarials que tracten de manera integrada les necessitats informàtiques de l'empresa. També es presenta el paper que juguen les Intranets i les extranets en fer possible els negocis en línia, el comerç electrònic i el govern electrònic.1.4 Influencia dels sistemes d'informació a les organitzacions: impactes, obtenció d'avantatges competitius i canvi organitzacionalPer una banda, s'analitza el impacte econòmic, organitzatiu i conductual dels sistemes d'informació i d'internet. Per l'altra banda es recorden alguns conceptes de negoci tals com el model de Porter, la cadena de valor i el sistema de valor, per tenir un marc de referència on pensar com els sistemes d'informació i internet poden ajudar a obtenir avantatges competitius. Finalment, es parlar del canvi organitzacional que implica la introducció d'un sistema empresarial1.5 Sistemes per la gestió de la cadena de subministrament (Sistemes SCM)Es presenta el concepte de cadena de subministrament i s'aprofundeix: 1) en la informació rellevant per a la seva administració; 2) en les aplicacions per donar suport a la seva gestió i 3) en el paper d'Internet. Finalment es reflexiona en com millorar el negoci mitjançant els sistemes SCM.1.6 Sistemas per la gestió de les relaciones amb el cliente (sistemes CRM)S'explica en què consisteix l'administració de les relacions amb el client i es presenten els sistemes informàtics per millorar aquest vincle amb el client (sistemes CRM). També s'explica com millorar el negoci mitjançant els sistemes CRM1.7 Establiment del valor financer dels sistemes d'informacióS'explica com aproximar el valor financer d'una inversió en sistemes d'informació. S'introdueixen els conceptes de costos i beneficis, de pressupostació de capital i les limitacions dels models financers.1.8 Introducció als sistemes d'informació internacionals per negocis globalsEs presenten les principals estratègies per establir negocis globals, els canvis necessaris en l'organització i la organització dels sistemes d'informació com a sistemes globals.1.9 Sistemes d'informació a les petites i mitjanes empreses (PIME)S'expliquen els condicionants específics que es troben les petites i mitjanes empreses quan volen gestionar i utilitzar sistemes d'informació. En aquest context es mostren algunes estratègies per poder utilitzar sistemes d'informació avançats.Mòdul 2: El comerç electrònic: mercats digitals i bens digitals 2.1 Comerç electrònic i internetEs presenta l'actualitat del comerç electrònic i Internet i els conceptes clau del comerç electrònic com són els mercats digitals i els béns digitals. S'identifiquen els Models de negocis a Internet2.2 Els models de comerç electrònicEs tracten en detall els diferents models de comerç electrònic, fent especial èmfasi en els models B2C i B2B.2.4 Sistemes de pagament pel comerç electrònicSistemes de pagament pel comerç electrònic i el comerç móbil2.3 El comerç mòbilD'acord amb la creixent importància del comerç mòbil es presenten els serveis i les aplicaciones desenvolupades, així com els reptes a que s'enfrenta aquest fenòmen. També es tracta la problemàtica d'accedir a la informació des de la Web inalámbrica.