Transmissió i codificació de la informació

Sistema de qualificació

(1) L'estudiant desenvoluparà un treball sobre un tema relacionat amb l'assignatura. S'avaluarà per separat (1a) el contingut i (1b) l'ús dels recursos d'informació.La nota numèrica resulant de l'avaluació (1a) val un 15% de la nota de l'assignatura.Qualificació: TrLa nota alfanumèrica resultant de l'avaluació (1b) serà la nota de la competència transversal "Ús solvent dels recursos d'informació".(2) Hi haurà un examen parcial en horari de classe (20%), cap a la sisena setmana del curs sobre els continguts 1, 2 i 3. L'examen parcial elimina matèria.Qualificació: Pa(3) Hi haurà un examen final fora d'horari (50%) sobre els continguts 4, 5, 6, 7 i 8.Qualificació: F(4) Es valorarà el treball i l'assoliment d'objectius presentant alguns problemes (15%).Qualificació: Pr(5) La nota de l'assignatura es calcula amb la fórmula:0.15 * Tr + 0.20 * Pa + 0.15 * Pr + 0.50 * F(6) La nota de la competència transversal "Ús solvent dels recursos d'informació" és el 100% de la nota (1b).


Normes d'avaluació