Transmissió i codificació de la informació

Metodologia docent

En les sessions de teoria el professor explica els temes teòrics amb exemples i problemes. Es combina tant la part magistral, en la qual el professor exposa, explica i exemplifica els conceptes de l'assignatura, com l'interacció amb els alumnes.A les sessions de laboratori, i durant les hores d'estudi personal, els estudiants han d'intentar resoldre problemes d'una col lecci√≥. El professor dona suport a l'estudiant amb les dificultats que se li plantegin. Es pret√©n que els estudiants prenguin la iniciativa en la resoluci√≥ de problemes, avalu√Įn les seves solucions i aprenguin dels seus errors.