Transmissió i codificació de la informació

Objectius

1.Con√®ixer els conceptes d'informaci√≥ d'un esdeveniment i d'entropia d'una distribuci√≥ de probabilitats. Con√®ixer el concepte de font d'informaci√≥, de canal de comunicaci√≥. Con√®ixer els conceptes de codificaci√≥ de font (compressi√≥ de dades) i de codificaci√≥ de canal (detecci√≥ i correcci√≥) i els teoremes de Shannon. 2.Con√®ixer els conceptes b√†sics dels codis de blocs: par√†metres associats i la seva relaci√≥ amb la capacitat detectora i correctora del codi. Con√®ixer les aplicacions de l'aritm√®tica modular als codis detectors i correctors. Con√®ixer els protocols de detecci√≥ i correcci√≥ d'error emprats en xarxes de comunicaci√≥. 3.Con√®ixer l'estructura b√†sica dels cossos finits, principalment els de caracter√≠stica 2. Con√®ixer els espais vectorials de dimensi√≥ finita sobre un cos finit. Con√®ixer les formes de donar un codi lineal, determinar els seus par√†metres i l'algorisme de correcci√≥ per s√≠ndromes. Con√®ixer codis lineals concrets, en especial els perfectes, i els algorismes de correcci√≥ corresponents. 4.Con√®ixer l'estructura general dels codis c√≠clics i l'algorisme de correcci√≥ de Meggit. Con√®ixer els CRC: cocis c√≠clics emprats en la detecci√≥ d'errors i el seu √ļs en xarxes de comunicaci√≥. Con√®ixer els codis BCH binaris i els algoritmes de correcci√≥ d'errors associats. Con√®ixer els codis de Reed-Solomon i les seves aplicacions al discs compactes.


Objectius d'aprenentatge