Transmissió i codificació de la informació

Planificació

Desenvolupament del tema "Informació i entropia"Desenvolupament del tema "Informació i entropia". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Desenvolupament del tema "Codificació de font i de canal"Desenvolupament del tema "Codificació de font i de canal". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Examen parcialExamen parcial sobre els continguts 1, 2 i 3Desenvolupament del tema "Detecció i correcció d'errors amb codis de bloc"Desenvolupament del tema "Detecció i correcció d'errors amb codis de bloc". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Resolució de problemes 1Al llarg del curs s'hauran de presentar per escrit un mínim de dos problemes completament resoltsDesenvolupament del tema "Cossos finits"Desenvolupament del tema "Cossos finits". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Desenvolupament del tema "Codis lineals"Desenvolupament del tema "Codis lineals". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Desenvolupament del tema "Codis cíclics i CRC"Desenvolupament del tema "Codis cíclics i CRC". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Desenvolupament del tema "Codis BCH binaris"Desenvolupament del tema "Codis BCH binaris". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Desenvolupament del tema "Codis de Reed-Solomon"Desenvolupament del tema "Codis de Reed-Solomon". L'estudiant escolta, pren apunts, pregunta el que no entén i respon les preguntes del professor.Resolución de problemas 2Al llarg del curs s'hauran de presentar per escrit un mínim de dos problemes completament resoltsTreball sobre un tema de l'assignaturaTreball sobre un tema relacionat amb l'assignatura on, a més del contingut, també s'avaluarà l'ús solvent dels recursos d'informació.Examen finalExamen final sobre els continguts 4 a 8