ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

Metodologia docent
L'organització concreta d'aquests 6 crèdits (quatre hores de classe setmanals en un quadrimestre d'unes 15 setmanes útils) podria quedar de la següent manera:- dues sessions cada setmana, amb:

A- dues hores dedicada a exposicions del professor

B- dues hores dedicades a documentals i presentacions dels estudiants