ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

Objectius
1.Capacitat d'anàlisi sobre l'impacte social i medi-ambiental de la ciència i la tecnologia en la societat que les genera i utilitza, amb dedicació especial al cas particular de la informàtica i als problemes del desenvolupament sostenible.
2.Coneixement de la problemàtica jurídica associada a la utilització de la informàtica, i de la legislació vigent i els seus efectes en l'activitat professional.
3.Capacitat de reflexió i decisió sobre els aspectes ètics i deontològics de l'activitat professional en el camp informàtic, i el paper de la informàtica respecte de l'impacte medi-ambiental i en la problemàtica del desenvolupament sostenible en el món actual.
4.Saber fer presentacions p√ļbliques per exposar idees sobre els aspectes hist√≤rics, socials i medi-ambientals de la inform√†tica.
5.Saber escriure textos de reflexió sobre la informàtica i els seus efectes socials i mediambientals.
6.Reflexió i capacitat d'estudi i anàlisi amb esperit crític.
7.Capacitat de lectura crítica de textos sobre la informàtica, els seus efectes i la seva història.
Objectius d'aprenentatge

Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.

Demostrar coneixement de la normativa i de la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.