ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

Temari

La societat i els canvis tecnològics

1.1 Ciència i tecnologia

1.2 El procés del canvi tecnològic

1.3 La difusió de la tecnologia

1.4 La tecnologia i els seus creadors

1.5 Les organitzacions i el canvi tecnològic

Impacte social de la informàtica

2.1 La "revolució" de les infotecnologies

2.2 Efectes socials i econòmics de la informatització

- de la manufactura a la producció de coneixements

- informàtica, treball i ocupació

- altres efectes: ensenyament, sanitat, lleure, etc.

2.3 Informació, propietat i control social

2.4 Macroergonomia: interacció social entre usuaris

2.5 Microergonomia: fisiologia i psicologia en la relació Persona/Ordinador

Impacte medi-ambiental de les infotecnologies

3.1 Informàtica i medi ambient

3.2 La problemàtica dels residus informàtics

3.3 Informàtica i sostenibilitat

La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional

4.1 La professió informàtica

4.2 Subjectes i agents de responsabilitat en informàtica

4.3 Etica i deontologia professional en informàtica

4.4 Codis deontològics d'informàtica

Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics

5.1 Informàtica i dret: fraus i delictes informàtics

5.2 La protecció jurídica de les dades personals (LPDP)

5.3 La protecció jurídica del software

5.4 Les lleis sobre Internet (LSSIce)

5.5 La contractació electrònica i els documents electrònics

5.6 La transferència electrònica de dades i diners

5.7 Els contractes informàtics

Història general de la informàtica

6.1 L'especificitat dels estudis d'història de la informàtica

6.2 Antecedents històrics

- Les calculadores mecàniques i analògiques

- els projectes de C. Babbage

- les tabuladores

6.3 Els proto-ordinadors electromecànics

6.4 Els primers ordinadors electrònics: l'arquitectura Von Neumann

6.5 - Els ordinadors de la informàtica clàssica

6.6 - Evolució de la tecnologia i del software

6.7 - Mini i microinformàtica

6.8 - Internet

6.9 - Història de la informàtica a Espanya