Disseny de circuits nanoelectrònics

Canal Corretger, Ramon

Dades de l'assignatura

Curs:
2016-17
Codi de l'assignatura:
270645
Tipus d'assignatura:
Optativa
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39967

Disseny de circuits

Nanoelectrònica