DISSENY DE CIRCUITS NANOELECTRÃ’NICS

Canal Corretger, Ramon

Dades de l'assignatura

Curs:
2016-17
Codi de l'assignatura:
270645
Tipus d'assignatura:
Optativa

Disseny de circuits

Nanoelectrònica