Mètodes matemàtics I

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Curs d'introducció a l'arquitectura tècnica: matemàtiques
    • Matemàtiques, quadern de pràctiques amb Maple V: part 1
    • Matemàtiques, quadern de pràctiques amb Maple V: part 2