Estadística i ajust d'observacions

Pràctiques

Fonaments d'estadística aplicada: pràctiques amb Minitab

    • Fonaments d'estadística aplicada: quadern de pràctiques amb Minitab