Electricitat i electrònica navals

Sistema de qualificació
Normes d'avaluació

Es refereix a la part d'Electricitat

· Es pot disposar de formulari i d'elements de càlcul a les diferents proves de l'asignatura.

· Es considerarà No presentat l'alumne que no hagi fet el 70% de les activitats d'avaluació.

· Els problemes resolts a hores de classe poden ser recogits pel professor.