Electricitat i electrònica navals

Objectius

Formar als estudiants per poder exercir la professió d'Enginyer en Nàutica i Transport Marítim, d'acord als requisits establerts en la normativa aplicable.


Objectius d'aprenentatge

TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.Coneixement de la teoria de circuits i de les característiques de les màquines elèctriques marines i capacitat per a l'aplicació a l'operació i explotació del vaixell d'aquests coneixements.Coneixement de l'electrònica aplicada al vaixell i instal.lacions marines i de la seva aplicació a bord.