Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

Metodologia docent

La docència s'impartirà mitjançant classes magistrals amb el suport de presentacions i material audiovisual.

Una vegada s'hagi iniciat un tema, es podran plantejar activitats en grup, que motivaran a l'alumnat a participar de forma activa, aportant notícies i documents; que prèviament seran preparats en grup, dels temes que es tractin en el curs.Es valorarà l'esperit crític i analític; el qual deurà aplicar-se en els diferents casos pràctics i esdeveniments, que es presentin en classe.