Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

Objectius

? Rebre, comprendre i sintetitzar coneixements. ? Plantejar i resoldre problemes. ? Desenvolupar el raonament i esperit crític i defendre' l de forma oral o escrita. ? Realitzar treballs i activitats individualment o en grup. Per altra banda, un dels objectius d?aquesta assignatura és donar el coneixement, comprensió i aptitud de les competències: - Prevenció de la contaminació del medi marí i procediments anti contaminació. - Coneixement de les precaucions que s?han de prendre per evitar la contaminació del medi marí. - Procediments anti contaminació i tot l?equipament connex competències necessàries i definides en la Secció A-II/2 (Requisits mínims aplicables a la titulació dels capitans i primers oficials de pont de vaixells d?arqueig brut igual o superior a 500 GT) del Conveni Internacional sobre Normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (STCW).


Objectius d'aprenentatge

Coneixement de les tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí.SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplinària així com el desenvolupament humà sostenible, i reconèixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.