Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

Temari

INTRODUCCIÓ A LA CONTAMINACIÓ MARINA. PROPIETATS DELS HIDROCARBURS.S'introdueix l'estudiant en els conceptes bàsics de la contaminació i les propietats dels hidrocarburs i gasos contaminants.NORMATIVA BÀSICA ENLA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ MARINA. EL CONVENI MARPOL.S'explica el conveni MARPOL en termes del seu articulat generalANNEX I REGLES PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ PER HIDROCARBURS. INSTAL·LACIONS RECEPTORES.S'explica l'anexe I del conveni MARPOLANNEX II REGLES PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ PER SUBSTÀNCIES NOCIVES LÍQUIDES TRANSPORTADES A GRANEL.S'explica l'annex II del conveni MARPOL i de forma global les substàncies tòxiques considerades.ANNEX III REGLES PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ PER SUBSTÀNCIES PERJUDICIALS EMPAQUETADES TRANSPORTADES PER MAR.S'introdueix l'annex III el conveni MARPOL, sobre substàncies pejudicials empaquetades i transportades per mar.ANNEX IV REGLES PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ PER LES AIGÜES BRUTES DELS VAIXELLS.S'explica l'annex IV del conveni MARPOL sobre les aigües residuals i el seu tractament a bord i processament a terra.ANNEX V REGLES PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ PER LES DEIXALLES DELS VAIXELLSS'explica el contingut de l'annex V del conveni MARPOL i els sistemes de tractament dels residus a bord, aixi com la selecció per la posterior recollida a port.ANNEX VI REGLES PER PREVENIR LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA OCASIONADA PESL VAIXELLSS'introdueix l'annex VI del conveni MARPOL i es presenten diferents solucions tècniques per complir-lo, aixímateix com les darreres accions de la OMI per reduïr els GHG.ALTRES CONVENIS RELATIUS A LA LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓEs detallen els diferents instruments jurídics que a nivell internacional es dediquen a la lluita contra la contaminació.PLANIFICACIÓ DE LA LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ. LLOCS DE REFUGI.Es detallen els diferents sistemes i elements per la lluita contra la contaminació i la iniciativa dels Ports de Refugi, dins del segón paquet legislatiu Erika.GESTIÓ DE LES AIGÜES DE LLAST. CONVENI D'AIGÜES DE LLAST.Es presenta el conveni d'aigües de llast i els diferents mètodes per poder complir amb les seves prescripcions.RECICLATGE DE VAIXELLS. CONVENI DE HONG KONGEs detalla el conveni de Hong Kong. Impacte del reciclatge de vaixells.