Meteorologia i oceanografia nàutiques

Sistema de qualificació

Examen parcial 30

Activitats de curs 35%

Sortida amb Barcelona 5%

Examen final 30%.

La reavaluació es farà presentant-se a tota l'assignatura.


Normes d'avaluació

Copiar serà sancionat amb l'anul·lació de l'examen en curs.