Meteorologia i oceanografia nàutiques

Metodologia docent

La metodologia docent, es basa en la realització de classes magistrals, acompanayades d'activitats pràctiques i una sortida per part de tots els alumnes en el vaixell Barcelona.

Addicionalment es suggereixen activitats per entregar al llarg del curs.