Meteorologia i oceanografia nàutiques

Planificació

LECTURA INSTRUMENTS METEOROLÒGICSEs realitzarà una lectura de diferents instruments meteorològics per part dels alumnes/asINTERPRETACI√ď CARTES DE SUPERF√ćCIEEs practicarà la interpretació de les cartes de superfície obtingudes des de diferents fonts de informació.INTERPRETACI√ď CARTES D'ALTURAS'interpretaran diferents cartes d'altura i s'extrapolarà la informació extreta al comportament futur del temps.TRAÇAT DERROTA ÒPTIMAEs donaran les bases per a traçar una derrota òptima des del punt de vista de la seguretat i el mínim temps, de navegació.SORTIDA NAVEGACI√ďEs navegarà obtenint informació meteorológica en la mateixa.