Meteorologia i oceanografia nàutiques

Temari

1: L'atmosfera, classificació i continguts. Principals gasos contaminantsDefinició d'atmosfera, composició i classificació. Principals gasos contaminants.2: Les variables meteorològiquesDescripció de les tres variables meteorològiques principals. Temperatura, humitat i pressió. Unitats utilitzades, aparells de mesure, corbes de variació.3: Estabilitat de l'aireCon√®ixer les diferents condicions que porten a una situaci√≥ d'estabilitat o inestabilitat de l'aire, les conseq√ľ√®ncies relacionades com la formaci√≥ de nuvolositat.4: Nuvolositat, precipitacions i boiraDescripci√≥ dels diferents tipus de n√ļvols, en funci√≥ de la seva altura, forma i proc√©s de formaci√≥.

Conèixer els tipus de boira en funció del procés de formació sofert.5: El vent. Descripció i efectes en la navegacióEs defineix el vent com a unitat vectorial. S'identifiquen els aparells de medició i es descomposa teòricament el vent real o de superfície fins arribar al vent originari en les diferències de pressió.6: Dinàmica frontalDescripció del concepte de massa d'aire, de la frontera tèrmica entre elles i del desenvolupament dels sistemes frontals en latituds mitges.7: Depressions tropicals i extra tropicalsDescripció de la formació, evolució i dissipació de les baixes, principalment extratropicals. Al·lusió als sistemes frontals i el seu efecte meteorològic.8: Interpretació i predicció del tempsEs donaran les bases teòriques per la interpretació de les cartes de temps.9: Oceanografia. Propietats de l'aigua marinaEs donaran conceptes bàsics d'oceanografia, instruments de mesura i de les propietats bàsiques de la mar.10: Corrents, classificació i distribució al món. MareesDescripció dels principals corrents oceànics en superfície. Breus conceptes sobre marees.11: Onatge i gels marins. Derrota òptimaEs descriurà l'onatge, els seus tipus i el seu efecte en la navegació així com la derrota òptima. S'explicarà la classificació internacional dels gels marins.12: Cartes d'altura. Interpretació i significat.Es proporcionarà la teoría relativa a la interpretació de les cartes d'altura.(CAT) -MareesDescripció de l'energia de les marees.