Electrònica naval

Sistema de qualificació

La nota final es la suma de les notes parcials seg√ľents:

Nfinal= 0,6 Npf + 0,4NpNpf: Nota examen mitjana dels dos exàmens parcials

Np: Nota examen de problemes i recollida de problemesNota total =0,8 Nfinal+0,2 NLaboratori


Normes d'avaluació

Hi haurà dos exàmens parcials, i d'una a tres recollides de problemes o resolució d'un problema en hora de classe. Aquesta resolució en hora de clsse s'avisarà la classe d'abans. Les practiques de Laboratori són obligatòries