Electrònica naval

Objectius

Formar als estudiants per poder exercir la professió D'Enginyer en GEM i GESTN, d'acord als requisits establerts en la normativa aplicable. This course will evaluate the following STCW competences: 6. Operated electrical, electronic and control systems E1. Monitor the operation of electricla, electronic and control systems


Objectius d'aprenentatge

Coneixement de l'electrònica aplicada al vaixell i instal.lacions marines i de la seva aplicació a bord.Coneixement de les característiques dels components i sistemes electrònics i de la seva aplicació a bord.