Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

Objectius

Al finalitzar l'assignatura l'estudiant/a podrà demostrar que: · Coneix les tecnologies mediambientals aplicables al vaixell. · Coneix els principis de sostenibilitat aplicables al vaixell. · Posseeix un coneixement ampli de la normativa mediambiental marina. · Domina els aspectes relatius a la prevenció de la contaminació marina. · Aplica criteris de sostenibilitat i codis deontològics de la professió en el disseny i la solució de solucions tecnològiques. Identifica la necessitat d'aplicar la legislació, regulacions i normatives. Per altra banda, un dels objectius d?aquesta assignatura és donar el coneixement, comprensió i aptitud de les competències: Assegurar el compliment de les prescripcions sobre prevenció de la contaminació: Prevenció de la contaminació del medi marí. Coneixement de les precaucions que han de prendre?s per evitar la contaminació del medi marí. Procediments anticontaminació i tot l?equip connex. Vigilar el compliment de les prescripcions legislatives: Coneixement pràctic bàsic dels convenis pertinents de la OMI relatius a la seguretat de la vida humana al mar i a la protecció del medi marí. Competències necessàries i definides en la Secció A-III/1 Requisits mínims aplicables als oficials de màquines encarregats de la guàrdia en càmeres de màquines sense dotació permanent o enginyers de servei designats en una càmera de màquines sense dotació permanent (potència propulsora de 750 kW o més) del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la gent de mar (STCW).


Objectius d'aprenentatge

SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sist√®micament i cr√≠ticament la situaci√≥ global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplin√†ria aix√≠ com el desenvolupament hum√† sostenible, i recon√®ixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix √†mbit.Coneixement de les tecnologies mediambientals i sostenibilitat en el medi marí.