Prevenció de la contaminació i sostenibilitat

Temari

Reglamentació i normativa ambiental marina.Marpol 73/78. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per HC. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per subst√†ncies nocives l√≠quides. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per aig√ľes brutes. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per escombraires. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ atmosf√®rica. Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per les aig√ľes de llast.Contaminació deguda a l'activitat litoral i la navegació.Tipologia de contaminants. Vies d'entrada. Impacte de la contaminació marina.Prevenció de la contaminació per HC.Descàrregues permeses. Certificats. Tanc de fangs i de decantació. Llibre de registre d'HC. Separador de sentines.Prevenció de la contaminació per substàncies nocives líquides.Classificació de productes químics. Descàrregues permeses. Certificats. Llibre de registre de HNS. Codi IMDG.Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per aig√ľes brutes.Aig√ľes negres i grises. Desc√†rregues permeses. Instal¬∑lacions de retenci√≥ i tractament.Prevenció de la contaminació per escombraries.Descàrregues permeses. Gestió d'escombraries a bord. Reducció, Reciclatge, Reutilització, Valorització, Vessament.Prevenció de la contaminació atmosfèrica.Tipologia de contaminants. Certificats. Emissions permeses.Prevenci√≥ de la contaminaci√≥ per aig√ľes de llast.Problem√†tica de les aig√ľes de llast. Gesti√≥ de les aig√ľes de llast. Tecnologies de tractament.Instal·lacions i recepció de residus als ports.Normativa comunitària i estatal. Responsabilitats. Instal·lacions.Lluita contra la contaminació per HC.Impacte d'un vessament d'HCs. Barreres, skimmers, dispersants, materials absorbents, biorremediació. Planificació de la lluita contra la contaminació.Sistemes de gestió mediambiental en el sector marítim.Normes ISO 14000. Reglament EMAS. Certificació i verificació mediambiental. Sistemes de gestió ambiental.Tecnologies ambientals i sostenibilitat.Concepte de desenvolupament sostenible. Mesura de la sostenibilitat. Cooperació i compromís social. Recursos naturals, energètics i sostenibilitat. Energies renovables.