Gestió de la qualitat, seguretat, medi ambient i sostenibilitat

Metodologia docent

· Rebre, comprendre i sintetitzar coneixements.

· Plantejar i resoldre problemes.

· Desenvolupar el raonament i esperit crític i defendre' l de forma oral o escrita.

· Realitzar un treball individualment.