Gestió de la qualitat, seguretat, medi ambient i sostenibilitat

Objectius

Al finalitzar l'assignatura l'estudiant/a podrà demostrar que: · Coneix els sistemes d'avaluació de la qualitat. · Domina els aspectes normatius relatius a la seguretat marítima i la contaminació marina. · Reconeix les implicacions ètiques, socials i ambientals de l'activitat professional de l'enginyeria naval. · Estudia amb llibres i articles en anglès i pot redactar un informe o treball de tipus tècnic en anglès i participar en una reunió tècnica portada a terme en aquest idioma.


Objectius d'aprenentatge

SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sist√®micament i cr√≠ticament la situaci√≥ global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplin√†ria aix√≠ com el desenvolupament hum√† sostenible, i recon√®ixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix √†mbit.TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.Coneixement dels sistemes per a avaluació de la qualitat, i de la normativa i mitjans relatius a la seguretat i protecció ambiental.