Electrònica avançada del vaixell

Apunts

Manteniment i reparació dels sistemes electrònics d'un vaixell

    • Manteniment i reparació dels sistemes electrònics d'un vaixell