Electrònica avançada del vaixell

Apunts

    • Manteniment i reparació dels sistemes electrònics d'un vaixell