Electrònica avançada del vaixell

Sistema de qualificació

La puntuació final és: 70% NT + 30%NP, a on NT és la nota de teoria i NP és la nota de pràctiques


Normes d'avaluació