Electrònica avançada del vaixell

Metodologia docent

Per aprovar l'assignatura s'ha de superar un examen final de teoria i les pràctiques