Electrònica avançada del vaixell

Planificació

Pràctiques en el laboratori i en el vaixell de la FacultatMuntatges d'electònica i mesures en el vaixell