Circuits

Sistema de qualificació

1a. avaluació, caràcter NO LIBERADOR, pes: 40%

2a. avaluació, caràcter GLOBAL, pes: 40%

Aplicació: 10%

Laboratori: 10%


Normes d'avaluació