Instal·lacions intel·ligents

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Instal·lacions intel·ligents. Vol. 1: microcontroladors
    • Instal·lacions intel·ligents. Vol. 2: dom√≤tica i comunicacions