Instal·lacions intel·ligents

Sistema de qualificació

Avaluacions caràcter - pes(%)

1era avaluació: Obligatori - 35 %

2ona avaluació: Obligatori - 35 %

Crèdits d'aplicació Obligatori - 15 %

Crèdits de laboratori Obligatori 15 %


Normes d'avaluació

Els cr√®dits d'aplicaci√≥ corresponen a la realitzaci√≥ d'un treball de camp tute-lat. Per l'obtenci√≥ de la nota final de l'assignatura cal haver lliurat el treball d'aplicaci√≥ en les dates fixades al inici del curs que es far√† p√ļblic en la pri-mera sessi√≥ de classe i tamb√© en el Campus Digital. La manca de l'entrega d'aquest treball en les dates fixades o la no presentaci√≥ de qualsevol de les parts en que es divideix l'assignatura, significa una puntuaci√≥ de No Pre-sentat (N.P.) en la nota de l'assignatura.