Composició I

Apunts

Curs 2011-12 Sant Andreu de Sureda

  • Sant Andreu de Sureda_plànols
  • Sant Andreu de Sureda_planta dels pedestals
  • Sant Andreu de Sureda_planta de l'ordre
  • Sant Andreu de Sureda_secció longitudinal
  • Sant Andreu de Sureda_seccions transversals
  • Sant Andreu de Sureda_secció transsepte

Curs 2011-12 Sant Pere de Rodes

  • Sant Pere de Rodes_plànols
  • Sant Pere de Rodes_secció longitudinal a sud
  • Sant Pere de Rodes_secció longitudinal a nord
  • Sant Pere de Rodes_secció transversal del transsepte a oest
  • Sant Pere de Rodes_secció transversal del transsepte a est
  • Sant Pere de Rodes_secció transversal de la nau a est
  • Sant Pere de Rodes_planta dels pedestals
  • Sant Pere de Rodes_planta de l'ordre inferior
  • Sant Pere de Rodes_planta de l'ordre superior

Curs 2012-13 Sant Llorenç del Munt

  • Sant Llorenç del Munt: aixecament de plànols
  • Sant Llorenç del Munt: aixecament de plànols

Curs 2013-14 Sant Quirze de Pedret

  • Sant Quirze de Pedret secció transversal per l'absis
  • Sant Quirze de Pedret secció transversal pels arcs immediats a la capçalera
  • Sant Quirze de Pedret secció longitudinal
  • Sant Quirze de Pedret planta a llums màximes dels arcs
  • Sant Quirze de Pedret planta a nivell de paviment
  • Sant Quirze de Pedret plantes i seccions

Curs 2013-14 Sant Pere de Casserres

  • Sant Pere de Casserres secció transversal primer tram
  • Sant Pere de Casserres secció transversal segon tram
  • Sant Pere de Casserres secció longitudinal a sud
  • Sant Pere de Casserres secció longitudinal a nord
  • Sant Pere de Casserres planta i seccions
  • Sant Pere de Casserres planta a finestres
  • Sant Pere de Casserres planta a nivell presbiteri

Curs 2014-15 Sant Miquel de Terrassa

  • Sant Miquel de Terrassa planta a nivell de trompes de cúpula
  • Sant Miquel de Terrassa planta a nivell finestres cripta
  • Sant Miquel de Terrassa planta a nivell impostes dels arcs
  • Sant Miquel de Terrassa planta a nivell presbiteri
  • Sant Miquel de Terrassa planta a nivell plantes i seccions
  • Sant Miquel de Terrassa secció est oest a nord
  • Sant Miquel de Terrassa secció est oest a sud
  • Sant Miquel de Terrassa secció nord sud a est