Composició I

Sistema de qualificació
La nota final és la mitjana de les tres notes següents:

- Valoració d'examen escrit sobre els temes de les classes presencials.

- Valoració de l'exercici d'aixecament.

- Valoració de la comprensió dels texts.

La participació en accions d'aportació fraudulenta de material no original en qualsevol de les tres proves anul·la la mitjana i suposa una nota final de 0 sobre 10.
Normes d'avaluació