Composició I

Metodologia docent

Classes presencials.

Exerici dirigit d'aixecament de part d'un edifici.

Lectura de texts.