Teledetecció òptica

Bibliografia docent

BàsicaMeasures, R.M. Laser remote sensing: fundamentals and applications. Malabar, Fla.: Krieger, 1992. ISBN 0894646192 Troba'l a la bibliotecaHinkley, E.D. (ed.). Laser monitoring of the atmosphere. Berlin: Springer-Verlag, 1976. ISBN 354007743X Troba'l a la bibliotecaAsrar, G. (ed.). Theory and applications of optical remote sensing. New York: Wiley, 1989. ISBN 0471628956 Troba'l a la biblioteca