Càlcul

Sistema de qualificació
Nombre Pes (%) Pes total(%)

Exàmens 2 25 50

Controls 3 10 30

Activitats dirigides(*) 14 15

Subjectiva 5(*) Per tenir dret a avaluació, caldrà entregar almenys al 80% dels lliuraments proposats i realitzar el 80% de les activitats dirigides proposades.
Normes d'avaluació
Els controls es fan en hores de teoria o de problemes. Tenen una durada aproximada de 30'. Es comuniquen amb antelació a través d'Atenea.

El primer examen es fa a la meitat del quadrimestre (setmana assignada per l'escola).

El segon examen es fa passada una setmana de la finalització de les classes.

La durada dels exàmens es de 90'. Es fa el mateix examen en tots els grups.