Càlcul

Metodologia docent
Les classes de teoria i problemes poden combinar el model expositiu amb el participatiu, es valora especialment la participació en les sessions de problemes. Les sessions de teoria inclouen 4 sessions d'aprenentatge cooperatiu, durant les quals els estudiants treballen els materials AD4, AD7, AD8 i AD11.L'experi√®ncia ens ha demostrat que la resoluci√≥ d'exercicis i problemes per part de l'estudiant √©s fonamental en l'aprenentatge. Les activitats dirigides consisteixen en el seguiment personalitzat dels alumnes, distribu√Įts en grups de tres (o quatre) (grups formals) que s'organitzen la primera setmana del curs. Aquests grups realitzen tres tipus d'activitats:

1. Recerca d'informació, i treball dels continguts amb recurs informàtic: Geogebra, Wiris, etc.

2. Sessions d'aprenentatge cooperatiu (mètode JigSaw (puzle)).

Cada estudiant extreu del Campus Digital el material complet corresponent a la sessi√≥, que est√† estructurat en tres parts independents (1,2,3), i prepara de forma individual i aut√≤noma la part corresponent al seu rol (en el temps d'aprenentatge aut√≤nom). A la classe seg√ľent, els estudiants es reuneixen en grups d'experts, constitu√Įts per estudiants que han preparat el mateix rol, per tal que contrastin els seus dubtes i consultin amb el professor si √©s necessari. Posteriorment, es reuneixen els grups formals perqu√® cada estudiant expliqui la seva part a la resta de membres del grup. Finalment, cada grup aplica els coneixements treballats durant la sessi√≥ a la resoluci√≥ d'exercicis i els lliura al final de la classe.

3. Treball de consolidació sobre la recerca d'errors reals detectats en la realització d'exàmens de cursos anteriors. Els alumnes treballen sobre els errors, els detecten i els corregeixen. L'activitat finalitza amb l'entrega de la versió corregida. A més s'assignen altres exercicis que han de presentar per escrit.Durant les sessions d'AD el professorat dóna petites orientacions als alumnes per a desenvolupar-les.

El redu√Įt nombre d'estudiants per grup en les activitats dirigides facilita la detecci√≥ de mancances en la formaci√≥ pr√®via i en la comprensi√≥ de la mat√®ria del curs, que el professorat pot pal¬∑liar individualment. Aix√≠ mateix, tamb√© es tenem en compte els alumnes amb m√©s formaci√≥ i capacitats. En tots els casos, es posa a disposici√≥ de l'alumnat dels diversos perfils material m√©s espec√≠fic que s'adapti a les seves necessitats. D'altra banda, la proximitat del petit format de les AD permet al professorat assegurar-se que ha estat realment l'estudiant qui ha redactat els exercicis (a partir de q√ľestions senzilles), de manera que l'avaluaci√≥ √©s veritablement continuada.Les sessions (de problemes o d'AD) poden incorporar l'√ļs de programari matem√†tic.

Les hores d'aprenentatge autònom s'han de dedicar a l'estudi de l'assignatura i a la resolució dels exercicis proposats pel professorat.De tots els lliuraments i controls es dóna feedback personalitzat a l'alumne, o bé a través del Campus Digital, o bé mostrant a l'alumne les correccions i comentaris dels treballs.Es fa un seguiment dels grups de treball (control d'assistència, funcionament, resolució de conflictes) i eventual reassignació dels grups.