Càlcul

Sistema de qualificació

S'aplicaran els criteris d'avaluació definits a la infoweb de l'assignatura.


Normes d'avaluació

Els controls es fan en hores de classe i en dates anunciades amb antelació a ATENEA. Els exàmens de mig quadrimestre i de final de quadrimestre es fan en les dates habilitades per l'EETAC.Els exàmens i controls es realitzen individualment. No es poden utilitzar llibres, apunts, calculadores, material informàtic ni telèfons mòbils.